Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO, Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o. o. niniejszym informują, że:

 1. Administratorem zebranych danych osobowych udostępnionych przez Pana/Panią w formularzu rejestracyjnym w serwisie elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) są Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. przy ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VII Gospodarczy KRS pod nr: 0000158228, NIP: 5980004238, REGON: 210022921, zwane dalej „Administratorem”.
 2. W każdym czasie, w sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer 95 7279600 (w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku) lub może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, wprowadzone w formularzu rejestracji do serwisu eBOK w celach:
  • w celu realizacji rejestracji i umożliwienia korzystania z serwisu eBOK (elektronicznego biura obsługi klienta) na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • w celu realizacji usługi wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, nawet w przypadku cofnięcia wyrażonej zgody, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • w celach analitycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora dla optymalizacji procesów obsługi klienta, analiz finansowych dotyczących Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji rejestracji i korzystania z eBOK i wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej. W przypadku nie podania danych w formularzu, odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3 lit. a-b lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tych celach nie będzie możliwa rejestracja w serwisie eBOK oraz korzystanie z usług serwisu jak i otrzymywania faktur drogą elektroniczną.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi serwisu eBOK i usługi wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej będą lub mogą być:
  • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Policja; Straż Miejska; Prokuratura, Sąd);
  • dostawca serwisu eBOK, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu eBOK,
  • zleceniobiorcy lub wykonawcy usług na rzecz Administratora (podmioty przetwarzające) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, t.j.:
   • dostawcy usług IT,
   • podmioty świadczące usługi prawnicze.
 1. Jako Administrator Pana/Pani danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego (z poza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
  • przez cały okres korzystania przez Pana/Panią z serwisu eBOK oraz usługi wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej do czasu wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w tym zakresie. Z chwilą wycofania zgody, zaprzestaniemy przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Pana/Pani dane będą mogły być przetwarzane pomimo cofnięcia zgody wyłącznie w takim zakresie i celu w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, przez okres 3 lat.
  • do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i/lub środków komunikacji elektronicznej. Z chwilą wycofania zgody, zaprzestaniemy przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 3. Po wycofaniu zgody oraz upływie okresu prawa do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z wyrażoną zgodą, Pani/Pana dane zostaną usunięte.
 4. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo w każdej chwili:
  • do wycofania zgody, na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed datą jej wycofania;
  • dostępu do przekazanych Administratorowi Pan/Pana danych w każdym czasie oraz otrzymania kopii tych danych, na podstawie art. 15 RODO, a także do sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • żądania usunięcia danych na podstawie i w zakresie określonym w art. 17 RODO lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • do przenoszenia danych oraz żądania przesłania danych na podstawie art.20 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora.